کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی

کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی,کالیبراسیون

کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی

021-66565254-5
021-66565277

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت با اخذ مجوز و تایید صلاحیت کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی مانند انواع دستگاه های میزان فرمان ، بالانس ثابت و درجا تایر ، شارژ گاز کولر ، تست ترمز ، تنظیم نور چراغ ، آنالایزر گازهای آلاینده و ... اقدام به ارایه خدمات نموده و آمادگی کامل کالیبراسیون در سایت را دارد.

دانلود تایید صلاحیت تجهیزات تعمیرگاهی

کالیبراسیون بالانس چرخ ، میزان فرمان ، گاز کولر