ادامه مطلب صفحه اصلی

کالیبراسیون

کالیبراسیون | کالیبراسیون پارس صحت آزمون|کالیبراسیون ابزاردقیق| آزمایشگاه کالیبراسیون|calibration | کالیبراسیون ویژگی‌های کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را به وسیلهٔ انجام مقایسات مستقیم مشخص می‌کند

021-66565254-5
021-66565277

کیفیت زبان مشترکی است که هر مجموعه تولیدی یا خدماتی با تامین و عرضه آن در حد مطلوب قادر به معرفی خود و القای حس وفاداری در مشتریان می گردد. کیفیت مفهوم عمیقی داشته و بدون فراهم آوری زیرساخت های آن میسر نگشته و دستیابی به کیفیت در بعد بین المللی آن اوج آمال هر مجموعه و شرکتی خواهد بود. آزمون و کالیبراسیون ادواری تجهیزات هر صنعت و مجموعه های آن ضامن بقای نام و بهبود مستمر آن و پیش نیاز پیاده سازی هر سیستم کیفیتی می باشد. آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون با رویکرد بهبود مستمر و ارائه روش های نوین کالیبراسیون و کاهش محدودیت های موجود در کشور در ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشتاز بوده و با ارائه خدمات مشاوره و اموزش در حوزه اندازه شناسی و سیتسم های مدیریت کیفیت همواره سعی در بهبود خدمات و ارائه مداوم خدمات نو داشته و در این حوزه توانسته در زمانی نه چندان طولانی اعتماد فعالان در صنایع مختلف را جلب نموده و به بیش از 1000 متقاضی در سال تحت نظارت مدیریت کیفیت ISO/IEC 17025 ارائه خدمات نماید.