اخبار و مقالات

اخبار مقالات کالیبراسیون,کالیبراسیون

در این قسمت اخبار و مقالات مرتبط با کالیبراسیون و ابزاردقیق قرار می گیرد.

021-66565254-5
021-66565277

در این قسمت جهت افزایش آگاهی عمومی مطالب مرتبط با کالیبراسیون ، ابزاردقیق ، عدم قطعیت و سیستم های کیفیت قرار می گیرد.

جهت استفاده بهینه و قرارگیری مطالب و مقالات مورد نیاز خود می توانید در گروه تلگرامی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت سوالات خودرا مطرح نموده یا دانش و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

https://t.me/joinchat/BPlWfknCW8gu_GsvDbR7PA


لینکهای مرتبط

اخبار
مقالات