آموزشگاه همکار اداره استاندارد

آموزشگاه همکار اداره استاندارد,کالیبراسیون

آموزشگاه آموزش همکار اداره استاندارد

021-66565254-5
021-66565277

شرکت کاوش نگاشت پارس به عنوان بخش آموزش شرکت پارس صحت آزمون تحت اعتبار سازمان ملی استاندارد و در سطح ملی و رتبه اول فعالیت نموده و آماده برگزاری دوره های مختلف آموزشی می باشد.

این مرکز تاکنون دوره های متعدد عمومی و تخصصی در صنایعی چون فولاد ، نفت ، گاز و پتروشیمی ، پزشکی ، بهداشتی ، خودروسازی ، سیمان ، راه سازی ، بازرسی ، کالیبراسیون و آزمون و هواپیمایی برگزار نموده است.

جهت دانلود تایید صلاحیت آموزش کلیک نمایید

در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش ، شرکت کاوش نگاشت اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آموزش مطابق ISO 10015 نموده و موفق به دریافت تاییدیه مطابق این استاندارد آموزشی گردیده است.

جهت دانلود تاییدیه ISO 10015 کلیک نمایید.