تایید صلاحیت ملی ISO IEC 17025

تایید صلاحیت ملی ISO IEC 17025,کالیبراسیون

تایید صلاحیت ملی ISO IEC 17025

021-66565254-5
021-66565277

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون با کسب اعتبار از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد تحت نظام ISO/IEC 17025 در کمیت های ابعاد ، فشار ، فلو ، دما ، رطوبت ، جرم ، حجم ، شیمی ، نیرو ، گشتاور ، الکتریک و صوت و تجهیزات تعمیرگاهی ارایه خدمات می نماید.


جهت دانلود تایید صلاحیت کالیبراسیون کلیک نمایید.