کالیبراسیون جرم و حجم شیمی

خدمات,آزمایشگاه,آزمایشگاه کالیبراسیون,کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم و شیمی

021-66565254-5
021-66565277

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت با به کار گیری تجهیزات مناسب و با قابلیت ردیابی بین المللی تحت نظام مدیریت کیفیت Iso/Iec 17025 و بانظارت سازمان ملی استاندارد آماده ارایه خدمات کالیبراسیون کمیت های جرم ، حجم وشیمی می باشد.

تجهیزاتی مانند انواع وزنه ، ترازو ، باسکول ، بچینگ ، باکس فیدر ، قپان ، ظروف حجمی بالن ، پیپت ، پیکنومتر ، مزور ، استوانه مدرج ، فلاسک ، دیسپنسر ، میکرو پیپت ، سمپلر ، سرنگ ، تزریق کننده ها ، رقیق کننده ها و توزیع کننده ها ، اسپکتروفتومتر ، فتومتر ، بریکس ، رفرکتومتر ، ویسکومتر چرخشی ، ویسکومتر لوله مویین ، رئومتر ، pH متر ، هدایت سنج ، کدورت سنج ، گازسنج ، هیدرومتر ، فلوکاپ و ... در این آزمایشگاه کالیبره می گردد.

دانلود تایید صلاحیت کالیبراسیون جرم و حجم و شیمی

کالیبراسیون حجم و شیمی