کالیبراسیون فشار

آزمایشگاه ,خدمات,آزمایشگاه کالیبراسیون,کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

021-66565254-5
021-66565277

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت با به کار گیری تجهیزات مناسب و با قابلیت ردیابی بین المللی تحت نظام مدیریت کیفیت Iso/Iec 17025 و بانظارت سازمان ملی استاندارد آماده ارایه خدمات کالیبراسیون کمیت فشار می باشد.

تجهیزاتی چون انواع فشارسنج ها ، ترنسدیوسرها ، ترنسمیترها در پروتکل های هارت، فیلدباس و مودباس ، شیرهای کنترل ، شیرهای اطمینان ، مبدل های فشار ، سوییچ های فشار ، I TO P پوزیشنر، شیرهای فشار خلا ، بارومترها ، لول متر ها ، فشارسنج های تفاضلی ، مانومتر های ستون مایع ، فلومترها و ... در این آزمایشگاه قابل کالیبراسیون هستند.

لینک دانلود تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

کالیبراسیون فشار