فروش

خدمات,آزمایشگاه کالیبراسیون,آزمایشگاه,کالیبراسیون

فروش تجهیزات و ملزومات مورد نیاز در صنعت ابزاردقیق و اتوماسیون بویژه کالیبراسیون

021-66565254-5
021-66565277

کالیبراسیون پارس صحت با تکیه به تجربه چندین ساله خود در صنعت و آشنایی کامل به سیستم های ابزاردقیق و کنترل و کالیبراسیون آنها آماده ارایه خدمات مشاوره و فروش انواع تجهیزات می باشد.