خدمات کالیبراسیون

خدمات,خدمات کالیبراسیون,آزمایشگاه کالیبراسیون,کالیبراسیون

خدمات تنظیم و کالیبراسیون ابزاردقیق و تجهیزات آزمایشگاهی

021-66565254-5
021-66565277

شرکت کالیبراسیون پارس صحت با کسب مجوزهای لازم از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد و بکارگیری تجهیزات بروز و پیشرفته و نیز کارشناسان خبره در کالیبراسیون ابزاردقیق در حوزه اسکوپ کاری خود شامل کمیتهای ابعاد، فشار، فلو ، دما، جرم، حجم، شیمی، رطوبت، نیرو ، گشتاور ، الکتریک ، صوت و زمان آماده ارایه خدمات کالیبراسیون و آزمون می باشد.

دانلود تایید صلاحیت کالیبراسیون ISO/IEC 17025

کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی