خدمات

خدمات,آزمایشگاه,آزمایش کالیبراسیون,کالیبراسیون

کالیبراسیون ابزار دقیق و تجهیزات آزمایشگاهی

021-66565254-5
021-66565277

خدمات کالیبراسیون ابزاردقیق و تجهیزات آزمایشگاهی مطابق متد روز دنیا و آخرین ویرایش استانداردهای ملی و بین المللی و همچنین برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصص کالیبراسیون ابزاردقیق و سیستم های کیفیت توسط آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون ارایه می گردد.

جهت دانلود تایید صلاحیت کالیبراسیون بر روی متن کلیک نمایید