برگزاری دوره های آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

برگزاری دوره های اول و دوم کالیبراسیون تخصصی فشار به مدت 3 روز در ماه های بهمن و اسفند بصورت تئوری و عملی با حضور کارشناسان واحد برق و ابزاردقیق در محل مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد. در این دوره پس از آموزش مفاهیمی چون : فشار نسبی ، مطلق ، تفاضلی و خلاء فشارسنج های بوردون ، مانومترها ، بارومترها ، پیرانی ، پیزوالکتریک ، پیزو رسیستیو و ... شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون فشار ....

برگزاری دوره های اول و دوم کالیبراسیون تخصصی فشار به مدت 3 روز در ماه های بهمن و اسفند بصورت تئوری و عملی با حضور کارشناسان واحد برق و ابزاردقیق در محل مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد. در این دوره پس از آموزش مفاهیمی چون : فشار نسبی ، مطلق ، تفاضلی و خلاء فشارسنج های بوردون ، مانومترها ، بارومترها ، پیرانی ، پیزوالکتریک ، پیزو رسیستیو و ... شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون فشار ....

021-66565254-5
021-66565277

برگزاری دوره های آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۲۶۷ بازدید

برگزاری دوره های اول و دوم کالیبراسیون تخصصی فشار به مدت 3 روز در ماه های بهمن و اسفند بصورت تئوری و عملی با حضور کارشناسان واحد برق و ابزاردقیق در محل مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد.

در این دوره پس از آموزش مفاهیمی چون :

 • فشار نسبی ، مطلق ، تفاضلی و خلاء
 • فشارسنج های بوردون ، مانومترها ، بارومترها ، پیرانی ، پیزوالکتریک ، پیزو رسیستیو و ...
 • شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون فشار
 • آشنایی با کالیبراتورهای فشار هیدرولیک و نیوماتیک
 • انتخاب کالیبراتور مناسب
 • انتخاب تجهیزات مناسب اندازه گیری فشار
 • تحلیل مشخصات فنی ذکر شده در دفترچه های فنی سازندگان انواع فشارسنج و ترنسمیتر فشار
 • کالیبراسیون انواع فشارسنج ها
 • ترازوی فشار ( ددویت تستر) و تصحیحات مورد نیاز
 • تعیین شتاب گرانش محلی
 • تحلیل نتایج و کاربرد عدم قطعیت و ارزیابی انطباق در کالیبراسیون
 • محاسبات نهایی کالیبراسیون و صدور گواهینامه

دوره عملی و کارگاهی کالیبراسیون فشار

 • کالیبراسیون عملی فشارسنج توسط ددویت تستر با اعمال تصحیحات لازم همچون خطای سیستماتیک ، شتاب گرانش ، دما و رطوبت ، ارتفاع سیال کالیبراسیون و ...
 • کالیبراسیون عملی ترنسمیترفشار توسط کالیبراتورهای فشار نیوماتیک
 • تصحیح نتایج کالیبراسیون از گواهینامه مراجع کالیبراسیون و تعیین خطاهای صفر ، پسماند ، تکرارپذیری ، تجدیدپذیری ، دما و ...
 • تحلیل نتایج و ارزیابی انطباق و تعیین حدود مجاز

آموزش کالیبراسیون

دیدگاه خود را بیان کنید