دوره آموزش کالیبراسیون کمیت الکتریک در پالایشگاه آبادان

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات الکتریکی با حضور کارشناسان برق و ابزاردقیق از تاریخ 99/12/09 به مدت دو روز در پالایشگاه آبادان با همکاری موسسه آموزشی کاوش نگاشت پارس آزما و آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون و با تدریس آقای مهندس نباغ برگزار گردید. این دوره با هدف آشنایی فراگیران با کالیبراسیون ابزاردقیق در حوزه برق و الکترونیک و با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت حضوری در مرکز آموزش پالایشگاه آبادان برگزار شد.

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات الکتریکی با حضور کارشناسان برق و ابزاردقیق از تاریخ 99/12/09 به مدت دو روز در پالایشگاه آبادان با همکاری موسسه آموزشی کاوش نگاشت پارس آزما و آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون و با تدریس آقای مهندس نباغ برگزار گردید. این دوره با هدف آشنایی فراگیران با کالیبراسیون ابزاردقیق در حوزه برق و الکترونیک و با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت حضوری در مرکز آموزش پالایشگاه آبادان برگزار شد.

021-66565254-5
021-66565277

دوره آموزش کالیبراسیون کمیت الکتریک در پالایشگاه آبادان

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۲۶۰ بازدید

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات الکتریکی با حضور کارشناسان برق و ابزاردقیق از تاریخ 99/12/09 به مدت دو روز در پالایشگاه آبادان با همکاری موسسه آموزشی کاوش نگاشت پارس آزما و آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون و با تدریس آقای مهندس نباغ برگزار گردید.
این دوره با هدف آشنایی فراگیران با کالیبراسیون ابزاردقیق در حوزه برق و الکترونیک و با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت حضوری در مرکز آموزش پالایشگاه آبادان برگزار شد.

در این دوره حاضرین ابتدا با مفاهیم اندازه شناسی در کالیبراسیون آشنا و سپس سرفصل های زیر مورد بررسی قرار گرفت.

ایمنی در آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک

آشنایی با انواع کالیبراتورهای کمیت الکتریک

کالیبراسیون مالتی مترها

کالیبراسیون آمپرمترها و کلمپ های جریان

کالیبراسیون مالتی فانکشن کالیبراتورها و شبیه سازها

کالیبراسیون مقاومت ها و پل های وتسون و کلوین

کالیبراسیون منابع تغذیه

کالیبراسیون مقاومت سنج های عایقی و میگرها

کالیبراسیون منابع فرکانس و فرکانس مترها

کالیبراسیون زمان و زمان سنج ها

عدم قطعیت در کالیبراسیون الکتریک

روش های کنترل میانی تجهیزات الکتریکی

معیارهای پذیرش و تصمیم گیری درباره نتایج کالیبراسیون

فراگیران پس از این دوره قادر به انتخاب صحیح تجهیزات مرجع بوده و توانایی تحلیل نتایج را خواهند داشت.

دیدگاه خود را بیان کنید