دوره آموزش کالیبراسیون عمومی ابزاردقیق در پالایشگاه شازند اراک

دوره عمومی کالیبراسیون ابزاردقیق در پالایشگاه شازند اراک با حضور کارشناسان واحد برق و ابزار دقیق به مدت دو روز از تاریخ 99/11/19 در پالایشگاه شازند با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در این دوره مفاهیم اولیه و پایه اندازه شناسی مرتبط با کالیبراسیون مطابق راهنمای VIM بیان شده و مثال های کاربردی ارایه گردید. در این دوره مفاهیم زیر بیان شده و حاضرین برای شرکت در دوره های تخصصی مانند کالیبراسیون فشار ، دما ، فلو ، عدم قطعیت ، تضمین کیفیت نتایج ، تعیین فواصل کالیبراسیون و کنترل میانی آماده گردیدند. برخی مفاهیم بیان شده در دوره :

دوره عمومی کالیبراسیون ابزاردقیق در پالایشگاه شازند اراک با حضور کارشناسان واحد برق و ابزار دقیق به مدت دو روز از تاریخ 99/11/19 در پالایشگاه شازند با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در این دوره مفاهیم اولیه و پایه اندازه شناسی مرتبط با کالیبراسیون مطابق راهنمای VIM بیان شده و مثال های کاربردی ارایه گردید. در این دوره مفاهیم زیر بیان شده و حاضرین برای شرکت در دوره های تخصصی مانند کالیبراسیون فشار ، دما ، فلو ، عدم قطعیت ، تضمین کیفیت نتایج ، تعیین فواصل کالیبراسیون و کنترل میانی آماده گردیدند. برخی مفاهیم بیان شده در دوره :

021-66565254-5
021-66565277

دوره آموزش کالیبراسیون عمومی ابزاردقیق در پالایشگاه شازند اراک

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۳۹ بازدید

دوره عمومی کالیبراسیون ابزاردقیق در پالایشگاه شازند اراک با حضور کارشناسان واحد برق و ابزار دقیق به مدت دو روز از تاریخ 99/11/19 در پالایشگاه شازند با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

در این دوره مفاهیم اولیه و پایه اندازه شناسی مرتبط با کالیبراسیون مطابق راهنمای VIM بیان شده و مثال های کاربردی ارایه گردید.

در این دوره مفاهیم زیر بیان شده و حاضرین برای شرکت در دوره های تخصصی مانند کالیبراسیون فشار ، دما ، فلو ، عدم قطعیت ، تضمین کیفیت نتایج ، تعیین فواصل کالیبراسیون و کنترل میانی آماده گردیدند.

برخی مفاهیم بیان شده در دوره :

دیمانسیون و بعد کمیت ها ، کالیبراسیون و سلسله مراتب کالیبراسیون ، درستی ، دقت ، صحت ، انواع خطاها ، تنظیم سیستم اندازه گیری ، داده های پرت ، تکرارپذیری و تجدیدپذیری در کالیبراسیون ، شرایط محیطی کالیبراسیون ، حساسیت ، پسماند ، گرایش سیستم اندازه گیری و کالیبراسیون ، گواهینامه و برچسب کالیبراسیون ، عدم قطعیت در کالیبراسیون و معیارهای پذیرش ، کنترل میانی در کالیبراسیون و ...

دیدگاه خود را بیان کنید