برگزاری دوره دوم و سوم آموزش کالیبراسیون تخصصی کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس عسلویه

دوره های دوم و سوم آموزش تخصصی کالیبراسیون کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس واقع در عسلویه از 24 ام تا 29 ام  دی ماه  باحضور کارشناسان واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون ، بصورت تئوری و عملی برگزار گردید. در این دوره ها حاضرین با دستگاه های مرجع کالیبراسیون فشار آشنا و رویه صحیح کار با کالیبراتورها را فرا گرفته و در پایان با انجام کار عملی و محاسبات کامل تصحیحات کالیبراسیون فشار ، دوره به پایان رسید.

دوره های دوم و سوم آموزش تخصصی کالیبراسیون کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس واقع در عسلویه از 24 ام تا 29 ام  دی ماه  باحضور کارشناسان واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون ، بصورت تئوری و عملی برگزار گردید. در این دوره ها حاضرین با دستگاه های مرجع کالیبراسیون فشار آشنا و رویه صحیح کار با کالیبراتورها را فرا گرفته و در پایان با انجام کار عملی و محاسبات کامل تصحیحات کالیبراسیون فشار ، دوره به پایان رسید.

021-66565254-5
021-66565277

برگزاری دوره دوم و سوم آموزش کالیبراسیون تخصصی کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس عسلویه

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۵۴ بازدید

دوره های دوم و سوم آموزش تخصصی کالیبراسیون کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس واقع در عسلویه از 24 ام تا 29 ام دی ماه باحضور کارشناسان واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون ، بصورت تئوری و عملی برگزار گردید.

در این دوره پس از مرور مفاهیم اولیه اندازه شناسی مطابق سند VIM ، مفاهیم اولیه کالیبراسیون کمیت فشار بیان و سپس حاضرین دوره با انواع روش های فشارسنجی و فشارسنج های پرکاربرد و کالیبراتورهای فشار آشنا گردیدند.

در این دوره کالیبراسیون انواع فشارسنج ها مطابق راهنمای DKD R6-1 آموزش داده شده و مثال های واقعی و عملی برای درک بهتر مطلب ارایه گردید.

فراگیران در این دوره با تصحیحات مورد نیاز در کاربرد ددویت تستر (ترازوی فشار) آشنا شده و سپس دوره با کار عملی با تجهیزاتی مانند ددویت تستر ، کالیبراتور فشار و آمپر متر مرجع ادامه پیدا کرده و در پایان یک نمونه فشار سنج و یک ترنسمیتر فشار بصورت کامل کالیبره شده و کلیه تحصیحات لازم انجام و گزارش کالیبراسیون (گواهینامه) صادر گردید.

در این دوره کاربران با تصحیحاتی مثل خطای سیستماتیک ، دمای پیستون ترازوی فشار ، اختلاف ارتفاع ستون مایع ، شتاب گرانش محل کالیبراسیون آشنا شده وبصورت عملی مقادیر محاسبه وتصحیح گردید.

پیش نیاز این دوره ، دوره کالیبراسیون عمومی می باشد.

فراگیران پس از اتمام دوره توانایی کار و انجام تصحیحات لازم برای ددویت تستر را پیدا کرده و قادر به کالیبراسیون کامل انواع فشار سنج ، ترنسمیتر فشار و سوییچ فشار و ... خواهند بود .

در این دوره همچنین نکات مهم برای انتخاب تجهیز مناسب کالیبراسیون و انتخاب مرجع و تحلیل مشخصات فنی تجهیزات آموزش داده شد.

پس از این دوره فراگیران می توانند در دوره های کالیبراسیون فشار پیشرفته ، عدم قطعیت کالیبراسیون و تضمین کیفیت نتایج شرکت کنند.

دیدگاه خود را بیان کنید