برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس عسلویه

دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس واقع در عسلویه از هفدهم تا نوزدهم آذر ماه باحضور کارشناسان واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون  ، بصورت تئوری و عملی برگزار گردید. در این دوره پس از مرور مفاهیم اولیه اندازه شناسی مطابق سند VIM ، مفاهیم اولیه کالیبراسیون کمیت فشار بیان و سپس حاضرین دوره با انواع روش های فشارسنجی و فشارسنج های پرکاربرد و کالیبراتورهای فشار آشنا گردیدند. در این دوره کالیبراسیون انواع فشارسنج ها مطابق راهنمای DKD R6-1 آموزش داده شد.

دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس واقع در عسلویه از هفدهم تا نوزدهم آذر ماه باحضور کارشناسان واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون  ، بصورت تئوری و عملی برگزار گردید. در این دوره پس از مرور مفاهیم اولیه اندازه شناسی مطابق سند VIM ، مفاهیم اولیه کالیبراسیون کمیت فشار بیان و سپس حاضرین دوره با انواع روش های فشارسنجی و فشارسنج های پرکاربرد و کالیبراتورهای فشار آشنا گردیدند. در این دوره کالیبراسیون انواع فشارسنج ها مطابق راهنمای DKD R6-1 آموزش داده شد.

021-66565254-5
021-66565277

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس عسلویه

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۲۷۲ بازدید

دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی پارس واقع در عسلویه از هفدهم تا نوزدهم آذر ماه باحضور کارشناسان واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون ، بصورت تئوری و عملی برگزار گردید.

در این دوره پس از مرور مفاهیم اولیه اندازه شناسی مطابق سند VIM ، مفاهیم اولیه کالیبراسیون کمیت فشار بیان و سپس حاضرین دوره با انواع روش های فشارسنجی و فشارسنج های پرکاربرد و کالیبراتورهای فشار آشنا گردیدند.

در این دوره کالیبراسیون انواع فشارسنج ها مطابق راهنمای DKD R6-1 آموزش داده شده و مثال های واقعی و عملی برای درک بهتر مطلب ارایه گردید.

فراگیران در این دوره با تصحیحات مورد نیاز در کاربرد ددویت تستر (ترازوی فشار) آشنا شده و سپس دوره با کار عملی با تجهیزاتی مانند ددویت تستر ، کالیبراتور فشار و آمپر متر مرجع ادامه پیدا کرده و در پایان یک نمونه فشار سنج و یک ترنسمیتر فشار بصورت کامل کالیبره شده و کلیه تحصیحات لازم انجام و گزارش کالیبراسیون (گواهینامه) صادر گردید.

پیش نیاز این دوره ، دوره کالیبراسیون عمومی می باشد.

فراگیران پس از اتمام دوره توانایی کار و انجام تصحیحات لازم برای ددویت تستر را پیدا کرده و قادر به کالیبراسیون کامل انواع فشار سنج ، ترنسمیتر فشار و سوییچ فشار و ... خواهند بود .

در این دوره همچنین نکات مهم برای انتخاب تجهیز مناسب کالیبراسیون و انتخاب مرجع و تحلیل مشخصات فنی تجهیزات آموزش داده شد.

پس از این دوره فراگیران می توانند در دوره های کالیبراسیون فشار پیشرفته ، عدم قطعیت کالیبراسیون و تضمین کیفیت نتایج شرکت کنند.

دیدگاه خود را بیان کنید