دوره آموزش ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم و حل تمرین عدم قطعیت مجتمع فولاد هرمزگان

دوره آموزش ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم و حل تمرین عدم قطعیت در مجتمع فولاد هرمزگان ویژه کارشناسان آزمایشگاه کالیبراسیون این مجموعه در تاریخ  6 و 7 مهر برگزار گردید. در این دوره ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 و ISO98-4 بررسی و روش های ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم بیان شده و در پایان ضمن ارایه مثال های کاربردی و عملی کالیبراسیون ، نکات مورد نیاز و مثال هایی از عدم قطعیت بصورت دستی و استفاده از نرم افزار اکسل بصورت حل تمرین انجام گردید.

دوره آموزش ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم و حل تمرین عدم قطعیت در مجتمع فولاد هرمزگان ویژه کارشناسان آزمایشگاه کالیبراسیون این مجموعه در تاریخ  6 و 7 مهر برگزار گردید. در این دوره ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 و ISO98-4 بررسی و روش های ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم بیان شده و در پایان ضمن ارایه مثال های کاربردی و عملی کالیبراسیون ، نکات مورد نیاز و مثال هایی از عدم قطعیت بصورت دستی و استفاده از نرم افزار اکسل بصورت حل تمرین انجام گردید.

021-66565254-5
021-66565277

دوره آموزش ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم و حل تمرین عدم قطعیت مجتمع فولاد هرمزگان

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۲۶۶ بازدید

دوره آموزش ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم و حل تمرین عدم قطعیت در مجتمع فولاد هرمزگان ویژه کارشناسان آزمایشگاه کالیبراسیون این مجموعه در تاریخ 6 و 7 مهر برگزار گردید.

در این دوره ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم مطابق استاندارد ISO/IEC 17025 و ISO98-4 بررسی و روش های ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم بیان شده و در پایان ضمن ارایه مثال های کاربردی و عملی کالیبراسیون ، نکات مورد نیاز و مثال هایی از عدم قطعیت بصورت دستی و استفاده از نرم افزار اکسل بصورت حل تمرین انجام گردید.

در این دوره فراگیران با اصول و روش های قاعده تصمیم گیری در ایزو 17025 آشنا و در پایان با حل تمرین های عملی آمادگی لازم را برای محاسبات و تحلیل های مورد نیاز پیدا نمودند.

تمرین ها در بخش عدم قطعیت با تمرکز بر کالیبراسیون الکتریک ، دما و فشار ارایه گردیدند.

پیش نیاز این دوره کالیبراسیون عمومی و عدم قطعیت کالیبراسیون می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید