فیلم آموزش کالیبراسیون عمومی تجهیزات اندازه گیری

در این فیلم آموزشی سعی شده تا مبانی اندازه شناسی و کالیبراسیون مطابق راهنماهایی چون ISO GUIDE 99 بصورت بسیار خلاصه مطرح گردد. در این دوره مبانی اولیه ای چون ...

در این فیلم آموزشی سعی شده تا مبانی اندازه شناسی و کالیبراسیون مطابق راهنماهایی چون ISO GUIDE 99 بصورت بسیار خلاصه مطرح گردد. در این دوره مبانی اولیه ای چون ...

021-66565254-5
021-66565277

فیلم آموزش کالیبراسیون عمومی تجهیزات اندازه گیری

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۵۰۲ بازدید

در این فیلم آموزشی سعی شده تا مبانی اندازه شناسی و کالیبراسیون مطابق راهنماهایی چون ISO GUIDE 99 بصورت بسیار خلاصه مطرح گردد.
در این دوره مبانی اولیه ای چون آشنایی با تعاریف اندازه شناسی و کالیبراسیون ، انواع خطا ، عدم قطعیت کالیبراسیون ، تکرارپذیری و تجدیدپذیری ، درستی و صحت ، رانش و ... به صورت خلاصه مطرح گردیده است.این دوره پیش نیاز شرکت در دوره های کالیبراسیون تخصصی می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید