فیلم آموزش تعیین فواصل کالیبراسیون

در این کلیپ آموزشی بصورت خلاصه تعیین فواصل کالیبراسیون ابزار دقیق و تجهیزات آزمایشگاهی مطابق مراجع بین الملی چون OIML D10 مطرح شده و مهم ترین مفاهیم مورد نیاز در تعیین فواصل کالیبراسیون برای کارشناسان صنعت و مدیران کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است.

در این کلیپ آموزشی بصورت خلاصه تعیین فواصل کالیبراسیون ابزار دقیق و تجهیزات آزمایشگاهی مطابق مراجع بین الملی چون OIML D10 مطرح شده و مهم ترین مفاهیم مورد نیاز در تعیین فواصل کالیبراسیون برای کارشناسان صنعت و مدیران کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است.

021-66565254-5
021-66565277

فیلم آموزش تعیین فواصل کالیبراسیون

پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۳۱۷ بازدید

درباره کالیبراسیون درباره کالیبراسیون درباره کالیبراسیون درباره کالیبراسیون درباره کالیبراسیون درباره کالیبراسیون

دیدگاه خود را بیان کنید