فیلم آموزش کالیبراسیون تجهیزات دمایی بخش آشنایی با ترموکوپل ها

ترموکوپل ها تجهیزاتی برای اندازه گیری دما می باشند که در صنعت کاربرد زیادی داشته و کالیبراسیون آنها به روش مقایسه ای با ترموکوپل کلاس بالاتر یا استفاده از نقاط ثابت دمایی انجام می شود. در این فیلم آموزشی با ترموکوپل ها و کالیبراسیون آنها بصورت خلاصه آشنا خواهیم شد.

ترموکوپل ها تجهیزاتی برای اندازه گیری دما می باشند که در صنعت کاربرد زیادی داشته و کالیبراسیون آنها به روش مقایسه ای با ترموکوپل کلاس بالاتر یا استفاده از نقاط ثابت دمایی انجام می شود. در این فیلم آموزشی با ترموکوپل ها و کالیبراسیون آنها بصورت خلاصه آشنا خواهیم شد.

021-66565254-5
021-66565277

فیلم آموزش کالیبراسیون تجهیزات دمایی بخش آشنایی با ترموکوپل ها

پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۲۵۸ بازدید

ترموکوپل ها تجهیزاتی برای اندازه گیری دما می باشند که در صنعت کاربرد زیادی داشته و کالیبراسیون آنها به روش مقایسه ای با ترموکوپل کلاس بالاتر یا استفاده از نقاط ثابت دمایی انجام می شود.
در این فیلم آموزشی با ترموکوپل ها و کالیبراسیون آنها بصورت خلاصه و نیز سیم های جبران ساز و سیم های رابط و افزاینده ترموکوپل ها و منابع ایجاد خطا و روش های رفع آنها آشنا خواهیم شد.

دیدگاه خود را بیان کنید