برگزاری دوره آموزش ابزاردقیق و کالیبراسیون عمومی در شرکت سروک کیش

دوره آموزش عمومی کالیبراسیون و اندازه شناسی با همکاری شرکت کاوش نگاشت پارس ، موسسه آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد در شرکت سروک کیش و باشرکت کارشناسان و تکنسین های واحد ابزاردقیق و کالیبراسیون به مدت یک روز با تدریس آقای مهندس نباغ مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون و دبیر کمیته TC10 سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML در کشور برگزار گردید. این دوره با شرح مقدمات و تعاریف اندازه شناسی مطابق استاندارد Iso guide 99 آغاز و سپس با تشریح مباحث مربوط به کالیبراسیون و ابزار دقیق و الزامات گواهینامه کالیبراسیون ، برچسب کالیبراسیون ، مدیریت ابزار و ... ادامه یافت. سرفصل های دوره: ...

دوره آموزش عمومی کالیبراسیون و اندازه شناسی با همکاری شرکت کاوش نگاشت پارس ، موسسه آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد در شرکت سروک کیش و باشرکت کارشناسان و تکنسین های واحد ابزاردقیق و کالیبراسیون به مدت یک روز با تدریس آقای مهندس نباغ مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون و دبیر کمیته TC10 سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML در کشور برگزار گردید. این دوره با شرح مقدمات و تعاریف اندازه شناسی مطابق استاندارد Iso guide 99 آغاز و سپس با تشریح مباحث مربوط به کالیبراسیون و ابزار دقیق و الزامات گواهینامه کالیبراسیون ، برچسب کالیبراسیون ، مدیریت ابزار و ... ادامه یافت. سرفصل های دوره: ...

021-66565254-5
021-66565277

برگزاری دوره آموزش ابزاردقیق و کالیبراسیون عمومی در شرکت سروک کیش

پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۳۷۸ بازدید

دوره آموزش عمومی کالیبراسیون و ابزاردقیق با همکاری شرکت کاوش نگاشت پارس ، موسسه آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد در شرکت سروک کیش باشرکت کارشناسان و تکنسین های واحدهای کنترل کیفی و ایمنی به مدت یک روز (26 بهمن) با تدریس آقای مهندس نباغ مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون و دبیر کمیته TC10 سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML برگزار گردید.
این دوره با شرح مقدمات و تعاریف اندازه شناسی مطابق استاندارد Iso guide 99 آغاز و سپس با تشریح مباحث مربوط به کالیبراسیون و ابزار دقیق و الزامات گواهینامه کالیبراسیون ، برچسب کالیبراسیون ، مدیریت ابزار و ... ادامه یافت.

باتوجه به نیاز شرکت کنندگان ، مفاهیم اندازه شناسی با تمرکز روی گازسنجی و کالیبراسیون و آزمون گازسنج ها ، دتکتورهای دود و شعله ادامه پیدا کرده و درپایان سوالات و مسائل فنی مطرح و به سوالات شرکت کنندگان در دوره پاسخ داده شد.

سرفصل های دوره:

  1. آشنایی بامفاهیم اولیه اندازه شناسی
  2. آشنایی با تعاریف و مباحث ابزاردقیق و کالیبراسیون
  3. انتخاب تجهیز مناسب و مراجع آن ها و مدیریت ابزار مطابق Iso 10012
  4. انواع خطاها ، خطی بودن ، پسماند ، تکرار پذیری ، تجدید پذیری ، بایاس ، رانش ، تفکیک پذیری و ...
  5. تصحیح و کاهش رانش دمایی و سایر عوامل تاثیر گذار محیطی بر تجهیزات اندازه گیری و کنترل
  6. تعیین فواصل کالیبراسیون
  7. گواهینامه و برچسب کالیبراسیون
  8. عدم قطعیت و کاربرد آن(حدود تشخیص و تفسیر نتایج کالیبراسیون)
  9. کالیبراسیون گازسنج ها و دتکتورها (پرسش و پاسخ)
  10. آشنایی با برخی گازسنج ها

این دوره پیش نیاز شرکت در دوره های تخصصی کالیبراسیون و ابزاردقیق می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید