برگزاری دوره آموزشی مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشگاه آزمون مجتمع پتروشیمی نوری

دوره آموزشی مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشگاه آزمون مجتمع پتروشیمی نوری  باهمکاری شرکت کاوش نگاشت پارس ،موسسه آموزشی همکار سازمان استاندارد و با تدریس مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون ، آقای مهندس نباغ و با حضور کارشناسان آزمایشگاه آزمون در تاریخ های 20و 21 بهمن ماه برگزار گردید. در این دوره ابتدا شرکت کنندگان با مفاهیم و تعاریف اندازه شناسی و کالیبراسیون مطابق سند ...

دوره آموزشی مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشگاه آزمون مجتمع پتروشیمی نوری  باهمکاری شرکت کاوش نگاشت پارس ،موسسه آموزشی همکار سازمان استاندارد و با تدریس مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون ، آقای مهندس نباغ و با حضور کارشناسان آزمایشگاه آزمون در تاریخ های 20و 21 بهمن ماه برگزار گردید. در این دوره ابتدا شرکت کنندگان با مفاهیم و تعاریف اندازه شناسی و کالیبراسیون مطابق سند ...

021-66565254-5
021-66565277

برگزاری دوره آموزشی مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشگاه آزمون مجتمع پتروشیمی نوری

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۶۷۹ بازدید

این دوره در روزهای 20 و 21 بهمن ما برای کارشناسان آزمایشگاه آزمون مجتمع پتروشیمی نوری باهمکاری شرکت کاوش نگاشت پارس موسسه آموزشی همکار سازمان استاندارد و با تدریس مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون آقای مهندس نباغ برگزار گردید.
در این دوره ابتدا شرکت کنندگان با مفاهیم و تعاریف اندازه شناسی و کالیبراسیون مطابق سند Iso guide 99 که مرجع تعاریف اندازه شناسی می باشد آشنا شده و سپس تعاریف و مفاهیم کاربردی ابزاردقیق و تجهیزات آزمایشگاهی مطرح و در پایان مفاهیم ارزیابی انطباق و نیز عدم قطعیت اندازه گیری پی گیری گردید. در این دوره گواهی نامه های کالیبراسیون تجهیزات مرجع این آزمایشگاه که توسط شرکت UMS Ankara صادر شده ، مورد تحلیل و تصدیق قرار گرفته و نکاتی جهت رفع ایرادات و ارزیابی انطباق و بهبود خدمات کالیبراسیون در سال های آتی ، عدم قطعیت کالیبراسیون ، خطاهای مجاز ، نقاط کالیبراسیون و محتویات گواهی ها مطرح گردید.
این دوره پیش نیاز شرکت در دوره های عدم قطعیت اندازه گیری ، مدیریت ابزار براساس Iso 10012 , دوره های تخصصی کالیبراسیون و نیز صحه گذاری می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید