برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه برای کارکنان آزمایشگاه های شرکت پتروشیمی فجر

دوره آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه ها بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش 2017 برای کارکنان آزمایشگاه های شرکت پتروشیمی فجر با همکاری موسسه آموزشی  کاوش نگاشت پارس ، همکار سازمان ملی استاندارد و با تدریس آقای دکتر دستمردی با توجه به تفکر مبتنی بر ریسک در آزمایشگاه با نرم افزار Minitab 19 و Risk Guard 7 ب به مدت ۱۶ ساعت  در ۲۸ و ۲۹ دی ماه با برگزار گردید. سرفصل های این دوره شامل: ....

دوره آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه ها بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش 2017 برای کارکنان آزمایشگاه های شرکت پتروشیمی فجر با همکاری موسسه آموزشی  کاوش نگاشت پارس ، همکار سازمان ملی استاندارد و با تدریس آقای دکتر دستمردی با توجه به تفکر مبتنی بر ریسک در آزمایشگاه با نرم افزار Minitab 19 و Risk Guard 7 ب به مدت ۱۶ ساعت  در ۲۸ و ۲۹ دی ماه با برگزار گردید. سرفصل های این دوره شامل: ....

021-66565254-5
021-66565277

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه برای کارکنان آزمایشگاه های شرکت پتروشیمی فجر

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۷۳۹ بازدید

این دوره باهمکاری موسسه آموزشی کاوش نگاشت پارس ، همکار سازمان ملی استاندارد و با تدریس آقای دکتر دستمردی با توجه به تفکر مبتنی بر ریسک در آزمایشگاه با نرم افزار Minitab 19 و Risk Guard بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت پتروشیمی فجر به مدت ۱۶ ساعت در ۲۸ و ۲۹ دی ماه با توجه به سرفصل های زیر برگزار گردید.
سرفصل ارائه شده در این دوره آموزشی:
۱- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در خصوص مدیریت ریسک؛
۲- مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک در مراکز آزمایشگاهی؛
۳- اصطلاحات و تعاریف مربوط به مدیریت ریسک؛
۴- اصول مدیریت ریسک در آزمایشگاه مطابق با استاندارد ISO 31000:2018؛
۵- چارچوب مدیریت ریسک در آزمایشگاه مطابق با استاندارد ISO 31000:2018؛
۶- فرایند مدیریت ریسک در آزمایشگاه مطابق با استاندارد ISO 31000:2018؛
۷- تکنیک‌های مدیریت ریسک در آزمایشگاه مطابق با استاندارد IEC 31010:2019؛
۸- کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه؛
۹- ارزیابی ریسک‌های تصمیم‌گیری در فرایند اندازه‌گیری

دیدگاه خود را بیان کنید