دوره آموزشی تهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی جهت کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری براساس استاندارد ISO Guide 80

دوره آموزشی تهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی جهت کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری  براساس استاندارد ISO Guide 80 به مدت دو روز از تاریخ  بیست و یکم آذرماه با حضور کارشناسان مجتمع پتروشیمی پارس برگزار گردید. این دوره باهمکاری شرکت کاوش نگاشت پارس ، موسسه آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد و با تدریس آقای مهندس طولابی منفرد سر ارزیاب محترم نظام تایید صلاحیت ایران جهت ارتقای سطح کیفی و رفع خلاهای موجود در تهیه و استفاده از مواد مرجع در کنترل کیفیت داخلی و خارجی و اطمینان از درستی نتایج آزمون ها مطابق با استانداردهای بین المللی برگزار شد. در این دوره سرفصل های ...

دوره آموزشی تهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی جهت کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری  براساس استاندارد ISO Guide 80 به مدت دو روز از تاریخ  بیست و یکم آذرماه با حضور کارشناسان مجتمع پتروشیمی پارس برگزار گردید. این دوره باهمکاری شرکت کاوش نگاشت پارس ، موسسه آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد و با تدریس آقای مهندس طولابی منفرد سر ارزیاب محترم نظام تایید صلاحیت ایران جهت ارتقای سطح کیفی و رفع خلاهای موجود در تهیه و استفاده از مواد مرجع در کنترل کیفیت داخلی و خارجی و اطمینان از درستی نتایج آزمون ها مطابق با استانداردهای بین المللی برگزار شد. در این دوره سرفصل های ...

021-66565254-5
021-66565277

دوره آموزشی تهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی جهت کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری براساس استاندارد ISO Guide 80

پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۶۴۱ بازدید

دوره آموزشی تهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی جهت کنترل کیفیت نتای گیری براساس استاندارد ISO Guide 80 به مدت دو روز از تاریخ بیست و یکم آذرماه با حضور کارشناسان مجتمع پتروشیمی پارس برگزار گردید.

این دوره باهمکاری شرکت کاوش نگاشت پارس ، موسسه آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد و با تدریس آقای مهندس طولابی منفرد سر ارزیاب محترم نظام تایید صلاحیت ایران جهت ارتقای سطح کیفی و رفع خلاهای موجود در تهیه و استفاده از مواد مرجع در کنترل کیفیت داخلی و خارجی و اطمینان از درستی نتایج آزمون ها مطابق با استانداردهای بین المللی برگزار شد.

در این دوره سرفصل های زیر آموزش و مثال های کاربردی ارایه گردید.

سرفصل های دوره :

تعاریف مواد مرجع و مواد مرجع گواهی شده
کاربرد های مواد مرجع
مراحل تهیه مواد مرجع کنترلی
ارزیابی همگنی مواد مرجع کنترلی
پایداری مواد مرجع کنترلی
برچسب گذاری مواد
نگهداری مواد
مثال ها و پیوست هایی چون تکرار پذیری و تجدید پذیری ، کنترل فرآیند اندازه گیری و توصیف درستی ادامه یافت.

دیدگاه خود را بیان کنید