دوره آموزش تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون پتروشیمی فجر

دوره 18 ساعته آموزش تخصصی تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون با همکاری مرکز آموزشی همکار استاندراد (شرکت کاوش نگاشت پارس) با حضور کارشناسان پتروشیمی فجر با تدریس آقای مهندس طولابی منفرد سرارزیاب محترم سازمان ملی استاندارد برگزار گردید .

دوره 18 ساعته آموزش تخصصی تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون با همکاری مرکز آموزشی همکار استاندراد (شرکت کاوش نگاشت پارس) با حضور کارشناسان پتروشیمی فجر با تدریس آقای مهندس طولابی منفرد سرارزیاب محترم سازمان ملی استاندارد برگزار گردید .

021-66565254-5
021-66565277

دوره آموزش تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون پتروشیمی فجر

جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۲۱۰ بازدید

دوره 18 ساعته آموزش تخصصی تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون با همکاری مرکز آموزشی همکار استاندراد (شرکت کاوش نگاشت پارس) با حضور کارشناسان پتروشیمی فجر با تدریس آقای مهندس طولابی منفرد سرارزیاب حترم سازمان ملی استاندارد برگزار گردید .

در این دوره شرکت کنندگان ابتدا با مفاهیم پایه اندازه شناسی و آمار مرتبط با آزمون و کالیبراسیون ابزار و تضمین کیفیت نتایج آنها و صحه گذاری روش ها آشنا شده سپس روش های محاسبه عدم قطعیت آزمون و کالیبراسیون و روش های تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون بررسی شده و درپایان روش های پرکاربرد و عملی مرتبط با آزمون های مورد نیاز متقاضیان مطرح و نکات مورد نیاز ، آموزش داده شده و مثال هایی کاربردی حل شد.

پیش نیازها برای شرکت در این دوره شامل :

  • آشنایی با مفاهیم عمومی آزمون و کالیبراسیون و اندازه شناسی
  • آشنایی با مفاهیم عدم قطعیت و روش های آزمون مورد نظر در صنعت
  • آشنایی مختصر با مفاهیم آماری

می باشد.

این دوره پیش نیاز شرکت در دوره های آموزش تخصصی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون ، تضمین کیفیت نتایج با نرم افزارهای تخصصی مانند minitab ، صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون ، روش های بالا به پایین محاسبه عدم قطعیت آزمون و کالیبراسیون ، تحلیل دقت ها و ... می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید