برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون دما در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره کالیبراسیون دما در مجتمع پتروشیمی خراسان در تاریخ 98/08/01 با همکاری مرکز آموزشی کاوش نگاشت پارس آزما برای کارشناسان واحد ابزاردقیق برگزار گردید. نفرات شرکت کننده در دوره ابتدا با مفاهیم اولیه دما و سپس با کالیبراسیون انواع سنسورهای دما  مانند ترموکوپل ، مقاومتی ، دوفلزی ، پرشده و مایع در شیشه ، محیط های دمایی ، کوره ها و حمام های کالیبراسیون و نقاط ثابت دمایی و انواع روش های کالیبراسیون تجهیزات دماسنجی آشنا گردیدند...

دوره کالیبراسیون دما در مجتمع پتروشیمی خراسان در تاریخ 98/08/01 با همکاری مرکز آموزشی کاوش نگاشت پارس آزما برای کارشناسان واحد ابزاردقیق برگزار گردید. نفرات شرکت کننده در دوره ابتدا با مفاهیم اولیه دما و سپس با کالیبراسیون انواع سنسورهای دما  مانند ترموکوپل ، مقاومتی ، دوفلزی ، پرشده و مایع در شیشه ، محیط های دمایی ، کوره ها و حمام های کالیبراسیون و نقاط ثابت دمایی و انواع روش های کالیبراسیون تجهیزات دماسنجی آشنا گردیدند...

021-66565254-5
021-66565277

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون دما در مجتمع پتروشیمی خراسان

جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۹۱ بازدید

دما خاصیتی فیزیکی از ماده است که بیان کننده مقدار گرمی یا سردی آن جسم است. بسیاری از خواص مواد شامل جامد، مایع، گاز یا پلاسما، چگالی، حلالیت، فشار بخار و رسانایی الکتریکی و تشعشع به دما بستگی دارد لذا اندازه گیری درست دما و کالیبراسیون دما بسیار اهمیت دارد.

دوره کالیبراسیون دما در مجتمع پتروشیمی خراسان در تاریخ 98/08/01 با همکاری مرکز آموزشی کاوش نگاشت پارس آزما برای کارشناسان واحد ابزاردقیق برگزار گردید.

نفرات شرکت کننده در دوره ابتدا با مفاهیم اولیه دما و سپس با کالیبراسیون انواع سنسورهای دما مانند ترموکوپل ، مقاومتی ، دوفلزی ، پرشده و مایع در شیشه ، محیط های دمایی ، کوره ها و حمام های کالیبراسیون و نقاط ثابت دمایی و انواع روش های کالیبراسیون تجهیزات دماسنجی آشنا گردیدند.

در پایان نفرات شرکت کننده در دوره کالیبراسیون دما ، توانایی محاسبات و انجام کالیبراسیون تجهیزات دما را پیدا کرده و برای شرکت در دوره های کالیبراسیون تخصصی دما و سپس کالیبراسیون پیشرفته دما آماده گردیدند.

به نفرات شرکت کننده در دوره گواهینامه معتبر قابل ردیابی به سازمان ملی استاندارد ایران اهدا گردید .

دیدگاه خود را بیان کنید