برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی در پتروشیمی مرجان

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی با حضور کارشناسان کالیبراسیون پتروشیمی مرجان به مدت دو روز برگزار گردید. تدریس این دوره توسط مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت انجام شده و در این دوره حاضرین با مفاهیم اصلی فشار و روش های کالیبراسیون انواع تجهیزات و مراجع کالیبراسیون فشار آشنا گردیدند. شرکت کنندگان در این دوره ابتدا ...

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی با حضور کارشناسان کالیبراسیون پتروشیمی مرجان به مدت دو روز برگزار گردید. تدریس این دوره توسط مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت انجام شده و در این دوره حاضرین با مفاهیم اصلی فشار و روش های کالیبراسیون انواع تجهیزات و مراجع کالیبراسیون فشار آشنا گردیدند. شرکت کنندگان در این دوره ابتدا ...

021-66565254-5
021-66565277

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی در پتروشیمی مرجان

سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۱۵۶ بازدید

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی با حضور کارشناسان کالیبراسیون پتروشیمی مرجان به مدت دو روز برگزار گردید. تدریس این دوره توسط مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت انجام شده و در این دوره حاضرین با مفاهیم اصلی فشار و روش های کالیبراسیون انواع تجهیزات و مراجع کالیبراسیون فشار آشنا گردیدند.
شرکت کنندگان در این دوره ابتدا با مفاهیمی چون فشار مطلق ، نسبی و تفاضلی ، انواع فشارسنج ها مانند بوردون ، بیلوز ، دیافراگمی ، مانومتر، بارومتر ، پیزویی ، سیم داغ، پیزورسیتیو، استرین گیج و روش های اندازه گیری فشار آشنا شده و سپس دوره با کالیبراسیون انواع فشارسنج ها ،مراجع فشار همچون فشارسنج های مرجع عقربه ای و دیجیتال ، ترنسدیوسرهای فشار، ترازوی فشار ، بارومترها ، کالیبراسیون سوییچ های فشار ، کالیبراسیون شیرهای اطمینان ، کالیبراسیون شیرهای کنترل ، کاربرد و تصحیحات ترازوهای فشار ( ددویت تسترها ) و ... ادامه یافت.

حاضرین در دوره در پایان توانایی انتخاب تجهیز مرجع مناسب کالیبراسیون ، محاسبات کالیبراسیون فشارسنج ها مانند خطای صفر ، پسماند ، خطی بودن ، خزش ، تکرارپذیری ، تجدیدپذیری ، تنظیم سوییچ های فشار و محاسبات تکرارپذیری و ددباند(پهنک سکوت) ، تنظیم و کالیبراسیون شیرهای کنترل جریان و فشار ، تنظیم و کالیبراسیون شیرهای اطمینان ، تصحیحات مربوط به کاربرد ددویت تسترها و ... را بدست آوردند.

پیش نیاز شرکت در این دوره آشنایی با مفاهیم کالیبراسیون عمومی و اندازه شناسی می باشد.

دوره های لازم پس از این دوره شامل محاسبات عدم قطعیت کالیبراسیون فشار ، کالیبراسیون و کنترل میانی ددویت تسترها و تضمین کیفیت نتایج کالیبراسیون فشار می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید