آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون

مقالات روز,مقالات کالیبراسیون

مقالات روز کالیبراسیون

021-66565254-5
021-66565277

مقالات کالیبراسیون و ابزاردقیق

کالیبراسیون ترموسایکلر Thermocyclers or thermal cyclers calibration

ترموسایکلر ها ابزاری از نوع محیط های دمایی می باشند که با ایجاد محیط دمایی (چرخه های دمایی) در نقاط معین دمایی و دربازه زمانی از پیش تعیین شده که می تواند بصورت افزایش یا کاهشی باشد به تقویت RNA , DNA کمک کنند. کالیبراسیون ترموسایکلرها  یا PCR ها  با کالیبراسیون سایرمحیط های دمایی مانند انکوباتور بلوک دار یا هات پلیت متفاوت می باشد. علت تفاوت کالیبراسیون در ...

۱۱:۴۲
۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸

دماسنج های غیر تماسی یا تابشی مادون قرمز اندازه گیر دمای بدن برای تشخیص ویروس کرونا

با انتشار تصاویر و فیلم های مربوط به ویروس کرونا و تست های اولیه جهت تشخیص مبتلایان به این ویروس کشنده خصوصا در فرودگاه ها و مبادی ورودی شهرها و ایجاد سوال برای دوستان که تجهیزی شبیه اسلحه که در دستان ضابطین بهداشت و تیم های مبارزه با کرونا هست دقیقا چه کاری انجام داده و با چه مکانیزمی به تشخیص موارد مشکوک می پردازد برآن شدیم تا اطلاعات خلاصه و موردنیاز رو در قالب یک مقاله بیان نماییم. این تجهیزات دماسنج های تابشی هستند که مخصوص اندازه گیری دمای بدن انسان طراحی شده اند چراکه باتوجه به مکانیزم کار این دستگاه ها و لزوم تنظیمات فنی آنها از نوع معمول آنها که برای کاربردهای رایج ساخته شدند نمی توان استفاده کرد....

۱۴:۴۶
۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸

اهمیت کالیبراسیون صحیح تجهیزات ضدعفونی کننده و ازبین برنده آلودگی ها درشرایط انتشار ویروس های شایع خطرناک مثل کرونا

تجهیزات ضد عفونی و استریل در دو نوع خشک و تر بسته به نوع جسم مورد نظر جهت ضدعفونی و الزامات فنی و بهداشتی و پزشکی ساخته می شوند. عملکرد صحیح این تجهیزات در شرایط امروز که اوج انتشار آلودگی هایی چون ویروس کرونا است بسیار اهمیت دارد . تجهیزات استریا کننده مانند آون ، فور و اتوکلاو با ایجاد محیط های گرم با پایداری و یکنواختی دمایی در نقاط مختلف اقدام به استریل و ضدعفونی تجهیزات و اشیا می کنند. کالیبراسیون صحیح این تجهیزات یعنی مقادیر گزارش شده در گواهینامه کالیبراسیون ، نقشه دمایی نقاط کالیبراسیون و نیز پایداری و یکنواختی محیط را قابل تفسیر سازند. برای کالیبراسیون کامل و مطمن ...

۱۳:۲۱
۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸

خطی بودن ، گرایش و کالیبراسیون Linearity , Bias & Calibration

تفاوت مقدار گرایش در تمام گستره کاری یك سيستم اندازه گيری، ميزان خطي بودن آن را مشخص مي کند یعنی با بررسی فاکتور خطی بودن اطمینان از کارکرد تجهیز در تمام محدوده اندازه گیری و کارکردش حاصل خواهد شد. با بررسی خطی بودن سیستم مشخص خواهد شد که مقدار نمونه یا اندازه ده یا تحت کالیبراسیون بر گرایش سیستم اندازه گیری تاثیر دارد یا خیر. برای محاسبه میزان خطی بودن سیستم اندازه گیری ....

۲۱:۰۵
۱۸ / ۸ / ۱۳۹۸

کالیبراسیون ترازو Balance Calibration

ترازوها تجهیزاتی برای اندازه گیری جرم می باشند که در انواع مختلفی چون دوکفه ای ، یک کفه ای ، آنالوگ و دیجیتال ساخته می شوند. از آنجا که از ترازوها برای اندازه گیری جرم ، ساخت محلول ها ، کالیبراسیون جرم و وزن ، حجم سنجی ، کالیبراسیون حجم ، مقایسه ، تقسیم ، ترقیق و .... در صنایع مختلف استفاده می شود ، کالیبراسیون و تصدیق عملکرد آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. ترازوها در اندازه شناسی قانونی نیز بسیار اهمیت دارند. برای کالیبراسیون ترازو از وزنه های استاندارد ...

۰۲:۱۱
۱۷ / ۸ / ۱۳۹۸

تحلیل نتایج کالیبراسیون و مشخصات فنی مهم در انتخاب محیط های دمایی مانند  آون ، انکوباتور ،فور ، یخچال ، فریزر و ...

ناپایداری دمایی (Stability) : توانایی تجهیز در ثابت نگه داشتن دما در طول زمان نایکنواختی دمایی  (Uniformity) : اختلاف میانگین دمای هر نقطه از محیط دمایی با میانگین دما در مرکز محیط گرادیان دمایی:  همانند یکنواختی دمایی است با این تفاوت که اختلاف میانگین دمایی یک نقطه نسبت به نقطه دیگر سنجیده می شود (نه مرکز محیط) بیشترین اختلاف محاسبه شده پایداری ، یکنواختی و گرادیان در نقاط مختلف ...

۲۲:۳۰
۷ / ۸ / ۱۳۹۸

کالیبراسیون اسپکتروفتومتر Spectrophotometer Calibration

اسپکتروفتومترها تجهیزاتی برای اندازه گیری جذب فتومتری در طول موج های مختلف می باشند. این تجهیزات در نواحی مختلف طول موج مانند فرابنفش ، مریی ، اینفرارد با ساطع کردن نور با توان و طول موج مشخص و اندازه گیری جذب ، غلظت محلول ها را اندازه گیری می نمایند.این تجهیزات کاربردی وسیع در صنایع پزشکی ، بهداشتی ... برای مشاهده متن کامل مقاله روی عنوان مقاله کلیک نمایید.

۲۳:۳۶
۵ / ۸ / ۱۳۹۸

کالیبراسیون الکتریک Electrical Calibration

باتوجه به پیشرفت روزافزون سیستم های الکترونیک و جایگزینی بسیاری از قطعات مکانیکی با بردهای کوچک الکترونیکی و کاربرد گسترده انواع میترها و مولدهای پارامترهای الکتریکی و نیز ایمنی این سیستم ها ، کالیبراسیون این تجهیزات و ...

۱۸:۱۵
۱۶ / ۷ / ۱۳۹۸

کالیبراسیون فلو Flow Calibration

فلو یا جریان سیالات در دو نوع کلی مایعات و گازها تقسیم بندی می شود. مکانیزم های اندازه گیری فلو حجمی یا جرمی بسیار متنوع است. فلومترهای کوریولیس ، الکترومغناطیسی ، سطح متغیر ، التراسونیک ، توربینی ، ورتکس ، جریان گرمایی ، اختلاف فشاری ، چرخ دنده ، پیستونی و جابجایی مثبت نمونه هایی از این انواع می باشند که ...

۰۹:۰۱
۱۵ / ۷ / ۱۳۹۸

کالیبراسیون رطوبت Humidity Calibration

رطوبت نسبی بصورت نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا به کل بخار آبی که آن حجم هوا در دمای معینی توانایی جا دادن آن را در خود دارد تعریف می شود. کالیبراسیون رطوبت سنج به دو صورت مقایسه ای با رطوبت سنج های مرجع در محیطی با رطوبت پایدار و یکنواخت و یا قرارگیری در محیط های نمک اشباع با تعادل شیمیایی ...

۱۹:۲۵
۱۰ / ۷ / ۱۳۹۸

کالیبراسیون دما Temperature Calibration

دما یکی از کمیت های فیزیکی می باشد که از نظر دیمانسیون بسته به واحد آن کمیت اصلی یا فرعی می باشد. کالیبراسیون دما به دو صورت مقایسه ای و استفاده از نقاط ثابت دمایی انجام می شود. در روش اول یعنی کالیبراسیون مقایسه ای ...

۰۸:۳۲
۱۰ / ۷ / ۱۳۹۸

کالیبراسیون فشار Pressure Calibration

کالیبراسیون کمیت فشار همانند کالیبراسیون سایر کمیت ها به دو صورت کالیبراسیون مقایسه ای و کالیبراسیون توسط فشار مرجع تولیدی انجام می گیرد. در روش مقایسه ای کالیبراسیون بصورت ....

۲۰:۱۹
۹ / ۷ / ۱۳۹۸

کالیبراسیون و تعیین کلاس نیروسنج ها و لودسل ها Loadcell Calibration

لودسل ها تجهیزاتی برای نیروسنجی هستند که از مکانیزم های متفاوتی برای اندازه گیری نیرو استفاده می کنند. پس از کالیبراسیون لودسل ها و تعیین پارامترهایی چون خطی بودن ، برگشت پذیری ، تکرارپذیری و تجدید پذیری و خطای صفر می توان کلاس لودسل را باتوجه به استانداردهای بین المللی چون ...

۱۷:۴۸
۲۷ / ۵ / ۱۳۹۸

کالیبراسیون چیست ؟ What is Calibration

کالیبراسیون در عام به معنای مقایسه بین یک مرجع بالاتر و یک اندازه ده است که محصول آن ارقام و خطا می باشد.نتایج کالیبراسیون باید برای اصلاح خطاهای سیستماتیک سیستم به کار رود. از نظر علمی و فنی کالیبراسیون عبارتست از ...

۱۲:۱۷
۲۳ / ۵ / ۱۳۹۸
مقالات کالیبراسیون و ابزاردقیق ویژه

کالیبراسیون و سلامت موادغذایی Food Calibration and Health

کالیبراسیون صحیح و به موقع تجهیزات نقش مهمی در ایمنی غذا در هنگام مصرف و تولید مواد غذایی دارد. کالیبراسیون تضمین می کند که تجهیزات به طور دقیق و پیوسته به فرایند تولید ، نگهداری و انتقال مواد غذایی نظارت می کنند و خطرات فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی را در عملیات غذایی تحت کنترل دارند.....

۱۶:۳۲
۲۳ / ۴ / ۱۳۹۸
تعداد رکورد : 28