کالیبراسیون

اخبار روز,اخبار کالیبراسیون

اخبار روز کالیبراسیون ابزاردقیق

021-66565254-5
021-66565277

اخبار کالیبراسیون و ابزاردقیق

دوره آموزش کالیبراسیون ابزاردقیق در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

دوره آموزش کالیبراسیون ابزاردقیق به مدت 16 ساعت با همکاری شرکت کاوش نگاشت پارس با تدریس مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا و با حضور کارشناسان ابزاردقیق و واحد تعمیرات و کالیبراسیون در روزهای دوازدهم و سیزدهم آذر ماه برگزار گردید. در این دوره ابتدا حاضرین با مفاهیم اولیه کالیبراسیون و اندازه شناسی و سپس ...

۲۲:۱۴
۱۳ / ۹ / ۱۳۹۸

دوره آموزش تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون پتروشیمی فجر

دوره 18 ساعته آموزش تخصصی تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روش های آزمون و کالیبراسیون با همکاری مرکز آموزشی همکار استاندراد (شرکت کاوش نگاشت پارس) با حضور کارشناسان پتروشیمی فجر با تدریس آقای مهندس طولابی منفرد سرارزیاب محترم سازمان ملی استاندارد برگزار گردید .

۰۷:۵۸
۲۹ / ۸ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون دما در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره کالیبراسیون دما در مجتمع پتروشیمی خراسان در تاریخ 98/08/01 با همکاری مرکز آموزشی کاوش نگاشت پارس آزما برای کارشناسان واحد ابزاردقیق برگزار گردید. نفرات شرکت کننده در دوره ابتدا با مفاهیم اولیه دما و سپس با کالیبراسیون انواع سنسورهای دما  مانند ترموکوپل ، مقاومتی ، دوفلزی ، پرشده و مایع در شیشه ، محیط های دمایی ، کوره ها و حمام های کالیبراسیون و نقاط ثابت دمایی و انواع روش های کالیبراسیون تجهیزات دماسنجی آشنا گردیدند...

۰۷:۵۷
۱۳ / ۸ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون کمیت فشار در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره آموزش کالیبراسیون فشار به مدت یک روز مورخ 98/07/30 در مجتمع پتروشیمی خراسان باهمکاری شرکت کاوش نگاشت پارس آزما (مرکز آموزشی همکار سازمان استاندارد) و با تدریس مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس برگزار گردید. در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم اولیه فشار و کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی آشنا گردیدند.

۰۷:۵۵
۱۲ / ۸ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزش ابزاردقیق و کالیبراسیون عمومی در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره آموزشی ابزاردقیق و کالیبراسیون عمومی در مجتمع پتروشیمی خراسان در تاریخ 98/07/29 برگزار گردید. مدرس این دوره مدیر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آقای مهندس نباغ بوده و در این دوره مباحث عمومی اندازه شناسی ، ابزاردقیق و کالیبراسیون بررسی گردید.

۲۰:۵۲
۶ / ۸ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزشی نور و اصول بنیادی طیف سنجی جذب نور و کالیبراسیون اسپکتروفتومتر

دوره آموزشی نور و اصول بنیادی طیف سنجی جذب نور و کالیبراسیون اسپکتروفتومتر در بیست و یکم مهرماه در مجتمع پتروشیمی رازی به مدت ۸ ساعت برگزار گردید. مدرس این دوره آقای مهندس طولابی منفرد سرارزیاب محترم نظام تایید صلاحیت ایران بوده و شرکت کنندگان با مفاهیمی چون قانون بیر لامبرت و محدودیت های آن عوامل تاثیرگذار در جذب انواع اسپکتروفتومترها نواحی طول موج (فرابنفش ، مریی ، اینفرارد) ... آشنا گردیدند.

۲۳:۰۲
۵ / ۸ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت آزمون و کالیبراسیون

دوره آموزش تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون و کالیبراسیون از تاریخ 98/07/10 تا 98/07/12 در مجتمع پتروشیمی تخت جمشید برگزار گردید.این دوره به روش پایین به بالا مطابق اصول GUM

۰۹:۰۵
۱۴ / ۷ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون نیرو و گشتاور در مجموعه کرمان موتور

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات نیرو و گشتاور با حضور کارشناسان شرکت کرمان موتور به مدت دو روز برگزار گردید. تدریس این دوره توسط مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت انجام شده و در این دوره حاضرین با مفاهیم اصلی نیرو و گشتاور ، انواع کالیبراتورهای نیرو و گشتاور ، روش های کالیبراسیون انواع تجهیزات نیرو و گشتاور ، تعیین کلاس تجهیزات ، ماشین های آزمون مواد ، تعیین درستی ، دقت ، ضریب نوسانات و ... تجهیزات آشنا گردیدند....

۱۰:۴۷
۹ / ۷ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی در پتروشیمی مرجان

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی با حضور کارشناسان کالیبراسیون پتروشیمی مرجان به مدت دو روز برگزار گردید. تدریس این دوره توسط مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت انجام شده و در این دوره حاضرین با مفاهیم اصلی فشار و روش های کالیبراسیون انواع تجهیزات و مراجع کالیبراسیون فشار آشنا گردیدند. شرکت کنندگان در این دوره ابتدا ...

۱۰:۰۵
۲۳ / ۵ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عملی و تخصصی فشار و دما در فولاد سیرجان

دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار و دما با حضور کارشناسان شرکت فولاد سیرجان به مدت 4 روز در آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت برگزار گردید. شرکت کنندگان در این دوره ابتدا بامفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون آشنا سپس در دوره فشار با مفاهیمی چون فشار مطلق ، نسبی و تفاضلی ، اَشنایی با انواع فشارسنج ها، روش های اندازه گیری فشار ، کالیبراسیون انواع فشارسنج ها ....

۰۹:۰۲
۲۰ / ۵ / ۱۳۹۸

تعریف مجدد یکای جرم

دانشمندان سراسر جهان در کنفرانس عمومی وزن و اندازه گیری در ورسای فرانسه دیدار کردند و تصحیح تعاریف یک کیلوگرم را تغییر داده و آن را به یک ثابت جهانی در طبیعت تبدیل کردند. این تغییر از تاریخ 20 مه سال 2019 به اجرا در خواهد آمد. یک دلیل مهم برای تعریف مجدد این است که جرم وزنه Big K ثابت نیست و از زمان تعریف آن، حدود 50 میکروگرم کاهش جرم داشته است. وقتی Big K تغییر می کند هر جرم دیگری باید تنظیم شود ....

۱۶:۱۱
۳۱ / ۴ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون ابزار دقیق در پتروشیمی مرجان

دوره آموزش کالیبراسیون ابزاردقیق در پتروشیمی مرجان واقع در عسلویه با همکاری شرکت ره آوران فنون پتروشیمی با تدریس مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس برگزار گردید. این دوره به مدت دو روز در محل پتروشیمی مرجان با تمرکز روی مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون مرتبط با ابزاردقیق در پتروشیمی ها برگزار گردید. در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم اولیه اندازه شناسی و کالیبراسیون ، روش کار برخی تجهیزات فشارسنجی ، دماسنجی و فلومتری و نیز تعیین فواصل کالیبراسیون و رعایت نکات کلیدی در انتخاب تجهیزات دقیق برای خطوط تولید و کنترل ، تشخیص داده های پرت در کالیبراسیون ، کاربرد عدم قطعیت در کالیبراسیون و خطاهای مجاز ، انواع خطا و ... آشنا گردیدند.

۰۷:۴۷
۳۱ / ۴ / ۱۳۹۸

نسل جدید ترازوهای فشار دیجیتال Pressure balance

ترازوهای فشار یا ددویت تستر ها " Dead Weight Testers " مراجع اولیه اندازه گیری و کالیبراسیون فشار هستند که از قانون فشار یعنی رابطه وزن بر سطح مقطع برای اندازه گیری فشار استفاده می کنند...

۲۳:۴۱
۱۱ / ۳ / ۱۳۹۸

تامین قابلیت ردیابی فشار مطلق

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون موفق به کالیبراسیون کالیبراتور مرجع فشار مطلق خود در خارج از کشور گردید.

۱۲:۰۵
۱۸ / ۶ / ۱۳۹۷