کالیبراسیون پارس صحت آزمون |

اخبار روز,اخبار کالیبراسیون

اخبار روز کالیبراسیون ابزاردقیق

021-66565254-5
021-66565277

اخبار کالیبراسیون و ابزاردقیق

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی در پتروشیمی مرجان

دوره آموزش کالیبراسیون تجهیزات فشارسنجی با حضور کارشناسان کالیبراسیون پتروشیمی مرجان به مدت دو روز برگزار گردید. تدریس این دوره توسط مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت انجام شده و در این دوره حاضرین با مفاهیم اصلی فشار و روش های کالیبراسیون انواع تجهیزات و مراجع کالیبراسیون فشار آشنا گردیدند. شرکت کنندگان در این دوره ابتدا ...

۱۰:۰۵
۲۳ / ۵ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عملی و تخصصی فشار و دما در فولاد سیرجان

دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار و دما با حضور کارشناسان شرکت فولاد سیرجان به مدت 4 روز در آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت برگزار گردید. شرکت کنندگان در این دوره ابتدا بامفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون آشنا سپس در دوره فشار با مفاهیمی چون فشار مطلق ، نسبی و تفاضلی ، اَشنایی با انواع فشارسنج ها، روش های اندازه گیری فشار ، کالیبراسیون انواع فشارسنج ها ....

۰۹:۰۲
۲۰ / ۵ / ۱۳۹۸

تعریف مجدد یکای جرم

دانشمندان سراسر جهان در کنفرانس عمومی وزن و اندازه گیری در ورسای فرانسه دیدار کردند و تصحیح تعاریف یک کیلوگرم را تغییر داده و آن را به یک ثابت جهانی در طبیعت تبدیل کردند. این تغییر از تاریخ 20 مه سال 2019 به اجرا در خواهد آمد. یک دلیل مهم برای تعریف مجدد این است که جرم وزنه Big K ثابت نیست و از زمان تعریف آن، حدود 50 میکروگرم کاهش جرم داشته است. وقتی Big K تغییر می کند هر جرم دیگری باید تنظیم شود ....

۱۶:۱۱
۳۱ / ۴ / ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون ابزار دقیق در پتروشیمی مرجان

دوره آموزش کالیبراسیون ابزاردقیق در پتروشیمی مرجان واقع در عسلویه با همکاری شرکت ره آوران فنون پتروشیمی با تدریس مدیرفنی آزمایشگاه کالیبراسیون پارس برگزار گردید. این دوره به مدت دو روز در محل پتروشیمی مرجان با تمرکز روی مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون مرتبط با ابزاردقیق در پتروشیمی ها برگزار گردید. در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم اولیه اندازه شناسی و کالیبراسیون ، روش کار برخی تجهیزات فشارسنجی ، دماسنجی و فلومتری و نیز تعیین فواصل کالیبراسیون و رعایت نکات کلیدی در انتخاب تجهیزات دقیق برای خطوط تولید و کنترل ، تشخیص داده های پرت در کالیبراسیون ، کاربرد عدم قطعیت در کالیبراسیون و خطاهای مجاز ، انواع خطا و ... آشنا گردیدند.

۰۷:۴۷
۳۱ / ۴ / ۱۳۹۸

نسل جدید ترازوهای فشار دیجیتال

ترازوهای فشار یا ددویت تستر ها " Dead Weight Testers " مراجع اولیه اندازه گیری و کالیبراسیون فشار هستند که از قانون فشار یعنی رابطه وزن بر سطح مقطع برای اندازه گیری فشار استفاده می کنند.

۲۳:۴۱
۱۱ / ۳ / ۱۳۹۸

تامین قابلیت ردیابی فشار مطلق

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون موفق به کالیبراسیون کالیبراتور مرجع فشار مطلق خود در خارج از کشور گردید.

۱۲:۰۵
۱۸ / ۶ / ۱۳۹۷