صفحه نخست کالیبراسیون پارس

کالیبراسیون,کالیبراسیون ابزار دقیق,آزمایشگاه کنترل کیفی,آموزش ابزاردقیق کالیبراسیون,ایزو,همکار استاندارد,تایید صلاحیت استاندارد

آزمایشگاه کالیبراسیون ، کالیبراسیون ابزار دقیق

021-66565254-5
021-66565277

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون

کیفیت زبان مشترکی است که هر مجموعه تولیدی یا خدماتی با تامین و عرضه آن در حد مطلوب قادر به معرفی خود و القای حس وفاداری در مشتریان می گردد. کیفیت مفهوم عمیقی داشته و بدون فراهم آوری زیرساخت های آن میسر نگشته و دستیابی به کیفیت در بعد بین المللی آن اوج آمال هر مجموعه و شرکتی خواهد بود. آزمون و کالیبراسیون ادواری تجهیزات هر صنعت و مجموعه های آن ضامن بقای نام و بهبود مستمر آن و پیش نیاز پیاده سازی هر سیستم کیفیتی می باشد.

ادامه
آرشیو مقالات